ydzf.net
当前位置:首页 >> 递归求FABonACCi数列 >>

递归求FABonACCi数列

#include<stdio.h> long fabonacci(int n) { if (n==1||n==2) return 1; else return fabonacci(n-1)+fabonacci(n-2); } void main() { printf("%d\n",fabonacci(5)); }

def f(i : int):long ={ if(i ==1 || i == 2) 1 else f(i - 1) + f(i -2)}

if (n=1||n=2) 改成 if (n==1||n==2)

#include long fabonacci(int k) { if ((k==1)||(k==2)) return 1; return (fabonacci(k-1) fabonacci(k-2)); } int main() { long n; scanf("%ld",&n); printf("%ld",fabonacci(n)); }

斐波那契数列,又称黄金分割数列,指的是这样一个数列:0、1、1、2、3、5、8、13、21、……在数学上,斐波纳契数列以如下被以递归的方法定义:F(0)=0,F(1)=1,F(n)=F(n-1)+F(n-2)(n≥2,n∈N*).C语言递归实现如下:#include<stdio.h> int f(n) { if(n<=1) return 1; else return f(n-1)+f(n-2); } int main() { printf("%d",f(5)); return 0; } 运行结果:8

(1) printf("%8ld%8ld", f[0], f[1]);(2) printf("\n");

java做起来的话就比较简单,你具体是用那种语言写

#include main( ){ long f1,f2,f; int i,n; scanf("%d",&n); f1=f2=1; if(n

while((scanf("%d",&n))!=-1)//这个没错吧,我用的VC.num[i]=num[i-1]+num[i-2]; //num[i-1]和num[i-2]还没赋值,加到一块也没意义,所以不用递归只能从头推

俗称“兔子数列”斐波纳契数列(Fibonacci Sequence),指的是这样一个数列:1、1、2、3、5、8、13、21、……特征:从第三项起,每一项是它的前两项的和

xaairways.com | sbsy.net | qimiaodingzhi.net | gmcy.net | zdly.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ydzf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com