ydzf.net
当前位置:首页 >> 江南春古诗拼音版 >>

江南春古诗拼音版

jiāng nán chūn 江南春qiān lǐ yīng tí lǜ yìng hóng千 里 莺 啼 绿 映 红 ,shuǐ cūn shān guō jiǔ qí fēng水 村 山 郭 酒 旗 风 .nán cháo sì bǎi bā shí sì南 朝 四 百 八 十 寺 ,duō shǎo lóu tái yān yǔ zhōng多 少 楼 台 烟 雨 中 .

jiāng nán chūn kòu zhǔn bō miǎo miǎo,liǔ yī yī,gū cūn fāng cǎo yuǎn,xié rì xìng huā fēi.jiāng nán chūn jìn lí cháng duàn,píng mǎn tīng zhōu rén wèi guī.原文:波渺渺,柳依依.孤村芳草远,斜日杏花飞.江南春尽离肠断,苹满汀洲人未归.

江南春绝句 杜牧 千里莺啼绿映红, 水村山郭酒旗风. 南朝四百八十寺, 多少楼台烟雨中. [注释] 1. 莺啼:即莺啼燕语. 2. 郭:外城.此处指城镇. 3. 酒旗:一种挂在门前以作为酒店标记的小旗. 4. 南朝:指先后与北朝对峙的宋、齐、梁、陈

江南春 杜牧 qiān lǐ yīng tí lǜ yìng hóng 千 里 莺 啼 绿 映 红 , shuǐ cūn shān guō jiǔ qí fēng 水 村 山 郭 酒 旗 风 .nán cháo sì bǎi bā shí sì 南 朝 四 百 八 十 寺 , duō shǎo lóu tái yān yǔ zhōng 多 少 楼 台 烟 雨 中 .

qian li ying ti lv ying hongshui cun shan guo jiu qi fengnan chao si bai ba shi siduo shao lou tai yan yu zhong

jiāng nán chūn bō miǎo miǎo 江南春波渺渺 【sòng 】kòu zhǔn 【宋】寇准 bō miǎo miǎo ,liǔ yī yī .gū cūn fāng cǎo yuǎn ,xié rì xìng huā fēi .波渺渺,柳依依.孤村芳草远,斜日杏花飞.jiāng nán chūn jìn lí cháng duàn ,píng mǎn tīng zhōu rén wèi guī .江南春尽离肠断,苹满汀洲人未归.

你好!江南春绝句 千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风. 南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中. 读“廓”(kuò) 此处为仄声,如果按一声guo来读,全句读来感觉就不是那么好了. 其实郭和廓在这里本来是一个意思,fireflys520的辩解没有这个必要,读过也没什么,你感觉什么好什么读吧, 只不过根据诗歌发音来说呢,读kuo我自我感觉要好听些,读起来也有感觉些罢了.如果对你有帮助,望采纳.

二年级下册的古诗有:《草》、《宿新市徐公店》、《望庐山瀑布》、《绝句》、一、《草 》cǎo 唐 白居易táng bái jū yì 离离原上草, 一岁一枯荣.lí lí yuán shàng cǎo ,yī suì yī kū róng .野火烧不尽,春风吹又生.yě huǒ shāo bú jìn ,ch

全诗的背法如下:《江南春》【唐】 杜牧千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风.南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中.意思是:江南大地鸟啼声声绿草红花相映,水边村寨山麓城郭处处酒旗飘动.南朝遗留下的四百八十多座古寺,无数的楼台全笼罩

yì jiāng nán 忆 江 南 bái jū yì 白 居 易jiāng nán hǎo 江 南 好,fēng jǐng jiù céng ān 风 景 旧 曾 谙. rì chū jiāng huā hóng shèng huǒ 日 出 江 花 红 胜 火,chūn lái jiāng shuǐ nù rú lán 春e5a48de588b67a6431333361323636 来 江 水 绿 如 蓝. né

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ydzf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com